۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل نوشته اکبر رادی و کارگردانی روح الله جعفری در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 1

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 1

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 2

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 2

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 3

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 3

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 4

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 4

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 5

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 5

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 6

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 6

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 7

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 7

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 8

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 8

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 9

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 9

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 10

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 10

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 11

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 11

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 12

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 12

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 13

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 13

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 14

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 14

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 15

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 15

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 16

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 16

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 17

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 17

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 18

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 18

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 19

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 19

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 20

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 20

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 21

نمایشنامه خوانی لبخند باشکوه آقای گیل 21

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید