گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸
گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور پیروز حناپی شهرداری تهران و حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸ در سالن همایش های بوستان گفتگو برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 1

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 1

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 2

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 2

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 3

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 3

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 4

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 4

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 5

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 5

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 6

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 6

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 7

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 7

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 8

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 8

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 9

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 9

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 10

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 10

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 11

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 11

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 12

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 12

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 13

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 13

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 14

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 14

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 15

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 15

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 16

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 16

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 17

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 17

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 18

گردهمایی دبیران و اعضای شوراهای نماز و امر به معروف با حضور شهرداری تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید