اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع)

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸
مراسم اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین(ع) با حضور پیروز حناچی شهردار و جمعی از خادمین هیئت های حسینی تهران شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸ و در باغ هنر مجموعه اراضی عباس آباد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 21

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 20

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 19

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 18

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 17

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 15

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 14

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 13

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 12

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 11

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 10

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 9

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 8

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 7

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 6

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 5

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 4

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 3

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 2

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 1

اهتزاز بزر‌گترین پرچم یا حسین (ع) 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید