رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه"

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸
صبح روز شنبه 9 شهریور ماه، پوستر نخستین جشنواره سالانه عکس شهرسازی و معماری کلانشهرهای ایران با عنوان "شهرنگاه" با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، محمد سالاری عضو شورای شهر، سمیه حاجوی شهردار منطقه 7 ، مسئولین و هنرمندان رونمایی شد .
عکاس: سبحان فرج ون
رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 1

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 1

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 2

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 2

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 3

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 3

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 4

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 4

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 5

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 5

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 6

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 6

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 7

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 7

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 8

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 8

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 9

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 9

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 10

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 10

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 11

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 11

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 12

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 12

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 13

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 13

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 14

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 14

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 15

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 15

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 16

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 16

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 17

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 17

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 18

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 18

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 19

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 19

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 20

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 20

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 21

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 21

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 22

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 22

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 23

رونمایی از پوستر جشنواره عکس "شهرنگاه" 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید