بیست و یکمین جشن سینمای ایران

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸
مراسم بیست و یکمین جشن سینمای ایران با اهدای جوایز به برگزیدگان در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 1

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 2

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 3

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 4

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 5

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 6

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 7

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 8

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 9

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 10

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 11

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 12

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 13

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 14

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 15

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 16

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 17

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 18

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 19

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 20

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 21

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 22

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 23

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 24

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 25

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 26

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 27

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 28

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 29

بیست و یکمین جشن سینمای ایران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید