سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۸
مراسم سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی با اهدای نشان به احمدرضا احمدی، علی نصیریان و مهتاب نصیرپور در سالن زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 1

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 2

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 3

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 4

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 5

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 6

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 7

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 8

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 9

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 10

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 11

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 12

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 13

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 14

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 15

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 16

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 17

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 18

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 19

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 20

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 21

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 22

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 23

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 24

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 25

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 26

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 27

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 28

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 29

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 30

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 31

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 32

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 33

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 34

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 35

سومین دوره اهدای نشان داوود رشیدی 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید