۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع)

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸
مردم تهران در عزای امام حسین(ع) و یارانش شهر را سیاهپوش کردند.
عکاس: محمد محسنی فر
تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 1

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 1

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 2

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 2

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 3

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 3

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 4

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 4

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 5

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 5

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 6

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 6

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 7

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 7

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 8

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 8

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 9

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 9

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 10

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 10

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 11

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 11

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 12

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 12

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 13

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 13

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 14

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 14

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 15

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 15

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 16

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 16

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 17

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 17

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 18

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 18

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 19

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 19

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 20

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 20

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 21

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 21

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 22

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 22

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 23

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 23

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 24

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 24

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 25

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 25

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 26

تهران سیاهپوش در عزای امام حسین(ع) 26

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید