مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5

تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۸
عصر روز چهارشنبه 6 شهریورماه، مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 با حضور عوامل انتظامی و راهور و آتش نشانی و مدیریت بحران و هلال احمر در بوستان ساحل منطقه 5 شهر تهران برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 29

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 28

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 27

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 26

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 25

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 24

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 23

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 22

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 21

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 20

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 19

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 18

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 17

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 16

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 15

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 14

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 13

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 12

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 11

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 10

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 9

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 8

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 7

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 6

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 5

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 4

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 3

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 2

مانور زلزله امن و اسکان اضطراری منطقه 5 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید