۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین

تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عزاداری آئین عزاداری سیاه پوشان در ایام منتهی به ماه محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 1

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 1

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 2

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 2

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 3

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 3

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 4

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 4

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 5

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 5

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 6

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 6

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 7

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 7

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 8

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 8

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 9

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 9

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 10

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 10

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 11

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 11

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 12

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 12

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 13

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 13

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 14

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 14

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 15

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 15

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 16

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 16

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 17

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 17

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 18

عزاداری سیاه پوشان در هیئت ریحانة الحسین 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید