بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی

تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۸
پیکر داریوش اسدزاده، بازیگر پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینما از محوطه خانه هنرمندان ایران به سوی سرای ابدی تشییع شد.
عکاس: میلاد بهشتی

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 1

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 2

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 3

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 4

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 5

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 6

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 7

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 8

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 9

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 10

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 11

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 12

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 13

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 14

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 15

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 16

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 17

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 18

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 19

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 20

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 21

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 22

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 23

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 24

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 25

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 26

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 27

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 28

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 29

بدرقه داریوش اسدزاده به سوی سرای ابدی 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید