نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟

تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۸
نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ توسط گروه تئاتر گیتی به سرپرستی روح الله جعفری به نفع سیل زدگان لرستان در تماشاخانه سنگلج خوانش شد.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 1

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 1

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 2

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 2

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 3

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 3

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 4

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 4

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 5

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 5

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 6

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 6

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 7

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 7

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 8

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 8

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 9

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 9

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 10

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 10

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 11

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 11

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 12

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 12

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 13

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 13

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 14

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید