دور دوم رقابت های نشاط سالمندی

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۸
عصر روز دوشنبه 4 شهریور ماه 1398 ، دور دوم رقابت های نشاط سالمندی محلات شهر تهران در بوستان لاله برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 1

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 1

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 2

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 2

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 3

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 3

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 4

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 4

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 5

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 5

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 6

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 6

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 7

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 7

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 8

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 8

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 9

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 9

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 10

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 10

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 11

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 11

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 12

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 12

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 13

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 13

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 14

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 14

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 15

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 15

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 16

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 16

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 17

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 17

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 18

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 18

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 19

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 19

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 20

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 20

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 21

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 21

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 22

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 22

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 23

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 23

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 24

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید