دور دوم رقابت های نشاط سالمندی

۴ شهریور ۱۳۹۸
عصر روز دوشنبه 4 شهریور ماه 1398 ، دور دوم رقابت های نشاط سالمندی محلات شهر تهران در بوستان لاله برگزار گردید .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/4kv