آشنایی با ایستگاه مترو محمدیه

۴ شهریور ۱۳۹۸
اینفوگرافیک | آشنایی با ایستگاه مترو محمدیه یکی از جدیدترین ایستگاه های مترو تهران که روز دوشنبه 4 شهریورماه افتتاح شد.
احسان رأقتی
http://www.tehranpicture.ir/u/4oy