افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه عکس «این شرح بی نهایت» با موضوع منتخبی از آثار تصویری عهد امت و رهبر، روز یکشنبه در گالری خانه حوزه هنری تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 1

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 1

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 2

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 2

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 3

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 3

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 4

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 4

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 5

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 5

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 6

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 6

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 7

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 7

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 8

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 8

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 9

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 9

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 10

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 10

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 11

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 11

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 12

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 12

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 13

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 13

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 14

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 14

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 15

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 15

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 16

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 16

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 17

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 17

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 18

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 18

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 19

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 19

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 20

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 20

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 21

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 21

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 22

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 22

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 23

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 23

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 24

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 24

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 25

افتتاح نمایشگاه عکس این شرح بی نهایت 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید