یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۸
یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران با اهدای جوایز به برگزیدگان در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 1

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 2

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 3

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 4

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 5

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 6

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 7

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 8

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 9

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 10

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 11

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 12

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 13

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 14

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 15

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 16

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 17

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 18

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 19

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 20

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 21

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 22

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 23

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 24

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 25

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 26

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 27

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 28

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 29

یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید