کنسرت موسیقی کردی چیروک

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۸
کنسرت موسیقی کردی چیروک با حضور اساتید کامکار در سالن رویال هال هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
کنسرت موسیقی کردی چیروک 1

کنسرت موسیقی کردی چیروک 1

کنسرت موسیقی کردی چیروک 2

کنسرت موسیقی کردی چیروک 2

کنسرت موسیقی کردی چیروک 3

کنسرت موسیقی کردی چیروک 3

کنسرت موسیقی کردی چیروک 4

کنسرت موسیقی کردی چیروک 4

کنسرت موسیقی کردی چیروک 5

کنسرت موسیقی کردی چیروک 5

کنسرت موسیقی کردی چیروک 6

کنسرت موسیقی کردی چیروک 6

کنسرت موسیقی کردی چیروک 7

کنسرت موسیقی کردی چیروک 7

کنسرت موسیقی کردی چیروک 8

کنسرت موسیقی کردی چیروک 8

کنسرت موسیقی کردی چیروک 9

کنسرت موسیقی کردی چیروک 9

کنسرت موسیقی کردی چیروک 10

کنسرت موسیقی کردی چیروک 10

کنسرت موسیقی کردی چیروک 11

کنسرت موسیقی کردی چیروک 11

کنسرت موسیقی کردی چیروک 12

کنسرت موسیقی کردی چیروک 12

کنسرت موسیقی کردی چیروک 13

کنسرت موسیقی کردی چیروک 13

کنسرت موسیقی کردی چیروک 15

کنسرت موسیقی کردی چیروک 15

کنسرت موسیقی کردی چیروک 16

کنسرت موسیقی کردی چیروک 16

کنسرت موسیقی کردی چیروک 17

کنسرت موسیقی کردی چیروک 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید