کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
کنسرت مهدی جهانی به مناسبت عید غدیر خم در فاز یک بوستان نهج البلاغه شامگاه سه شنبه 29 مرداد ماه 1398 با حضور گسترده شهروندان برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 1

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 1

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 2

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 2

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 3

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 3

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 4

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 4

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 5

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 5

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 6

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 6

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 7

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 7

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 8

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 8

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 9

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 9

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 10

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 10

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 11

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 11

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 12

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 12

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 13

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 13

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 14

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 14

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 15

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 15

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 16

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 16

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 17

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 17

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 18

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 18

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 19

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 19

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 20

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 20

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 21

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 21

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 22

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 22

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 23

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 23

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 24

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 24

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 25

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 25

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 26

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 26

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 27

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 27

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 28

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 28

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 29

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 29

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 30

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 30

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 31

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 31

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 32

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 32

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 33

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 33

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 34

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 34

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 35

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 35

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 36

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 36

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 37

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 37

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 38

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 38

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 39

کنسرت مهدی جهانی در بوستان نهج البلاغه 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید