نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم

تاریخ: ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۸
نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 15

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 14

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 13

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 12

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 10

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 9

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 8

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 7

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 6

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 5

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 4

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 3

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 2

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 1

نور افشانی دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد به مناسب عید غدیر خم 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید