رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت

تاریخ: ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۸
همزمان با عید غدیر خم قطعه موسیقی «آب و آتش» به آهنگسازی کیوان ساکت، با همراهی ارکستر وزیری و خوانندگی وحید تاج دوشنبه، در بوستان آب و آتش ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ رونمایی شد. هنگ ابراهیم در آتش اثری است توصیفی که با زبان موسیقی راوی داستان حضرت ابراهیم و به آتش افتادن اوست.
عکاس: شایان محرابی

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 31

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 30

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 29

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 28

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 27

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 26

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 25

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 24

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 23

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 22

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 21

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 20

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 19

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 18

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 16

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 15

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 14

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 13

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 12

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 11

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 10

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 9

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 8

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 7

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 6

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 5

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 4

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 3

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 2

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 1

رونمایی از قطعه آب و آتش کیوان ساکت 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید