پویش سه شنبه های بدون خودرو

۲۸ اَمرداد ۱۳۹۸
صبح امروز با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران و جمعی از پزشکان و مدیران وزارت بهداشت رکاب زد.
وحید شیخی
http://www.tehranpicture.ir/u/5qx