افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۸
افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران یکشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 20

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 19

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 18

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 17

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 16

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 15

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 14

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 12

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 11

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 10

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 9

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 8

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 7

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 6

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 5

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 4

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 3

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 2

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 1

افتتاح دریاچه باغ هنر اراضی عباس آباد با حضور شهردار تهران 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید