افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۸
افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران یکشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 24

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 23

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 22

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 21

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 19

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 18

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 17

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 16

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 15

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 14

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 13

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 12

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 11

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 10

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 9

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 8

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 7

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 6

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 5

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 4

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 3

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 2

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 1

افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید