بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت زنده یاد استاد عزت الله انتظامی با حضور دکتر حناچی شهردار تهران، اعضاش شورای اسلامی شهر، اهالی سینما و تئاتر و خانواده محترم استاد اسنتظامی در سالن سینما توگراف موزه سینما برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 1

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 1

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 2

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 2

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 3

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 3

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 4

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 4

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 5

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 5

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 6

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 6

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 7

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 7

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 8

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 8

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 9

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 9

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 10

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 10

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 11

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 11

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 12

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 12

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 13

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 13

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 14

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 14

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 15

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 15

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 16

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 16

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 17

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 17

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 18

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 18

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 19

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 19

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 20

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 20

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 21

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 21

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 22

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 22

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 23

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 23

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 24

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 24

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 25

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 25

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 26

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 26

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 27

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 27

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 28

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 28

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 29

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 29

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 30

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 30

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 31

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 31

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 32

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 32

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 33

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 33

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 34

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 34

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 35

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 35

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 36

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 36

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 37

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 37

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 38

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 38

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 39

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 39

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 40

بزرگداشت عزت الله انتظامی با حضور شهردار تهران 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید