۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
مراسم رونمایی از نام خیابان و سردیس استاد انتظامی شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸با حضور خانواده استاد انتظامی و اعضای شورای اسامی شهر در تقاطع خیابان موحد دانش و خیابان استاد انتظامی برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 1

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 1

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 2

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 2

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 3

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 3

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 4

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 4

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 5

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 5

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 6

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 6

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 7

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 7

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 8

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 8

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 9

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 9

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 10

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 10

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 11

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 11

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 12

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 12

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 13

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 13

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 14

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 14

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 15

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 15

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 16

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 16

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 17

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 17

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 18

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 18

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 19

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 19

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 20

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 20

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 21

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 21

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 22

رونمایی از سردیس عزت الله انتظامی 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید