پل بوستان آب و آتش

تاریخ: ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۸
با احداث پل طبیعت بوستان آب و آتش به بوستان طالقانی متصل شد. شهروندان برای رسیدن به متروی شهید حقانی مجبور به عبور از بزرگراه شهید حقانی و تقاتع شهید مدرس بودند که این امر موجب بروز تصادف و ناامنی برای عابرین پیاده می شد. برای پیشگیری از این اتفاقات پل جدید بوستان آب و آتش با محوریت پیاده راه و مسیر دوچرخه سواری توسط شهرداری منطقه 3 احداث شد.
عکاس: شایان محرابی

پل بوستان آب و آتش 36

پل بوستان آب و آتش 35

پل بوستان آب و آتش 34

پل بوستان آب و آتش 33

پل بوستان آب و آتش 32

پل بوستان آب و آتش 31

پل بوستان آب و آتش 30

پل بوستان آب و آتش 29

پل بوستان آب و آتش 28

پل بوستان آب و آتش 27

پل بوستان آب و آتش 26

پل بوستان آب و آتش 25

پل بوستان آب و آتش 24

پل بوستان آب و آتش 23

پل بوستان آب و آتش 22

پل بوستان آب و آتش 21

پل بوستان آب و آتش 20

پل بوستان آب و آتش 18

پل بوستان آب و آتش 17

پل بوستان آب و آتش 16

پل بوستان آب و آتش 15

پل بوستان آب و آتش 14

پل بوستان آب و آتش 13

پل بوستان آب و آتش 12

پل بوستان آب و آتش 11

پل بوستان آب و آتش 10

پل بوستان آب و آتش 9

پل بوستان آب و آتش 8

پل بوستان آب و آتش 7

پل بوستان آب و آتش 6

پل بوستان آب و آتش 5

پل بوستان آب و آتش 4

پل بوستان آب و آتش 3

پل بوستان آب و آتش 2

پل بوستان آب و آتش 1

پل بوستان آب و آتش 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید