رونمایی از پویش مهربان باشیم

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
آئین رونمایی از پویش «مهربان باشیم» با حضور شهردار منطقه ۱۲ و طراحان این پویش با هدف حفظ محیط زیست ظهر سه شنبه در عمارت کاظمی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
رونمایی از پویش مهربان باشیم 1

رونمایی از پویش مهربان باشیم 1

رونمایی از پویش مهربان باشیم 2

رونمایی از پویش مهربان باشیم 2

رونمایی از پویش مهربان باشیم 3

رونمایی از پویش مهربان باشیم 3

رونمایی از پویش مهربان باشیم 4

رونمایی از پویش مهربان باشیم 4

رونمایی از پویش مهربان باشیم 5

رونمایی از پویش مهربان باشیم 5

رونمایی از پویش مهربان باشیم 6

رونمایی از پویش مهربان باشیم 6

رونمایی از پویش مهربان باشیم 7

رونمایی از پویش مهربان باشیم 7

رونمایی از پویش مهربان باشیم 8

رونمایی از پویش مهربان باشیم 8

رونمایی از پویش مهربان باشیم 9

رونمایی از پویش مهربان باشیم 9

رونمایی از پویش مهربان باشیم 10

رونمایی از پویش مهربان باشیم 10

رونمایی از پویش مهربان باشیم 11

رونمایی از پویش مهربان باشیم 11

رونمایی از پویش مهربان باشیم 12

رونمایی از پویش مهربان باشیم 12

رونمایی از پویش مهربان باشیم 13

رونمایی از پویش مهربان باشیم 13

رونمایی از پویش مهربان باشیم 14

رونمایی از پویش مهربان باشیم 14

رونمایی از پویش مهربان باشیم 15

رونمایی از پویش مهربان باشیم 15

رونمایی از پویش مهربان باشیم 16

رونمایی از پویش مهربان باشیم 16

رونمایی از پویش مهربان باشیم 17

رونمایی از پویش مهربان باشیم 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید