۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
اکران ویژه فیلم سینمایی آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان به همت موسسه سوینا و گلاره عباسی در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد. در این مراسم که سومین اکران ویژه نابینایان بود، از وب سایت موسسه سوینا با حضور جمعی از بازیگران رونمایی شد. در حاشیه این مراسم سالروز تولد امین تارخ جشن گرفته شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 1

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 1

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 2

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 2

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 3

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 3

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 4

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 4

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 5

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 5

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 6

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 6

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 7

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 7

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 8

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 8

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 9

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 9

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 10

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 10

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 11

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 11

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 12

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 12

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 13

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 13

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 14

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 14

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 15

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 15

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 16

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 16

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 17

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 17

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 18

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 18

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 19

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 19

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 20

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 20

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 21

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 21

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 22

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 22

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 23

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 23

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 24

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 24

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 25

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 25

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 26

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 26

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 27

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 27

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 28

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 28

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 29

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 29

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 30

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 30

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 31

اکران ویژه فیلم آشغال های دوست داشتنی برای نابینایان 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید