۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
صبح امروز سه شنبه 22 مرداد ماه، اشتفان شولتس سفیر اتریش در ایران با دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران دیدار کرد.
عکاس: وحید شیخی
دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 1

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 1

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 2

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 2

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 3

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 3

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 4

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 4

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 5

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 5

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 6

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 6

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 7

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 7

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 8

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 8

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 9

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 9

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 10

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 10

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 11

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 11

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 12

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 12

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 13

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 13

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 14

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 14

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 15

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 15

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 16

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 16

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 17

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 17

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 18

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 18

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 19

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 19

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 20

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 20

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 21

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 21

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 22

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 22

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 23

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 23

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 24

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 24

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 25

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 25

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 26

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 26

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 27

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 27

دیدار سفیر اتریش در ايران با شهردار تهران 28

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 28

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 29

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 29

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 30

دیدار سفیر اتریش در ایران با شهردار تهران 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید