طرح خدماتی عرضه بهداشتی دام

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۸
طرح خدماتی عرضه بهداشتی دام با شعار دام سالم، وزن دقیق و قیمت مناسب در روز عید قربان برگزار شد.
احسان رأفتی داریان
http://www.tehranpicture.ir/u/4nw