عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران

تاریخ: ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۸
صبح امروز دوشنبه 21 مردادماه در آستانه عید سعیدقربان .چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری از مراکز عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران بازدید کردند .
عکاس: وحید شیخی

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 30

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 29

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 28

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 27

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 26

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 25

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 24

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 23

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 22

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 21

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 20

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 19

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 18

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 17

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 16

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 15

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 14

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 13

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 12

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 11

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 10

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 9

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 7

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 6

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 5

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 4

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 3

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 2

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 1

عرضه بهداشتی دام در جایگاه منطقه 2 شهرداری تهران 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید