۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 20 مرداد ماه در آستانه عید سعیدقربان، سعید راد مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار از مراکز عرضه دام بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 1

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 1

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 2

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 2

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 3

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 3

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 4

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 4

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 5

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 5

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 6

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 6

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 7

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 7

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 8

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 8

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 9

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 9

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 10

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 10

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 11

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 11

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 12

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 12

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 13

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 13

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 14

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 14

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 15

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 15

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 16

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 16

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 17

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 17

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 18

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 18

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 19

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 19

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 20

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 20

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 21

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 21

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 22

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 22

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 23

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 23

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 24

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 24

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 25

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 25

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 26

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 26

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 27

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 27

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 28

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 28

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 29

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 29

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 30

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 30

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 31

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 31

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 32

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 32

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 33

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 33

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 34

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 34

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 35

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 35

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید