بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام

تاریخ: ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 20 مرداد ماه در آستانه عید سعیدقربان، سعید راد مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار از مراکز عرضه دام بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 35

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 34

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 33

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 32

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 31

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 30

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 29

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 28

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 27

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 26

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 25

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 24

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 23

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 22

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 21

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 20

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 19

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 18

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 17

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 16

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 15

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 14

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 13

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 12

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 11

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 10

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 9

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 8

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 6

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 5

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 4

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 3

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 2

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 1

بازدید سعید راد از مراکز عرضه دام 7

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید