۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش مرغ دریایی من

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نمایش مرغ دریایی من به نویسندگی و کارگردانی کیومرث مرادی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش مرغ دریایی من 1

نمایش مرغ دریایی من 1

نمایش مرغ دریایی من 2

نمایش مرغ دریایی من 2

نمایش مرغ دریایی من 3

نمایش مرغ دریایی من 3

نمایش مرغ دریایی من 4

نمایش مرغ دریایی من 4

نمایش مرغ دریایی من 5

نمایش مرغ دریایی من 5

نمایش مرغ دریایی من 6

نمایش مرغ دریایی من 6

نمایش مرغ دریایی من 7

نمایش مرغ دریایی من 7

نمایش مرغ دریایی من 8

نمایش مرغ دریایی من 8

نمایش مرغ دریایی من 9

نمایش مرغ دریایی من 9

نمایش مرغ دریایی من 10

نمایش مرغ دریایی من 10

نمایش مرغ دریایی من 11

نمایش مرغ دریایی من 11

نمایش مرغ دریایی من 12

نمایش مرغ دریایی من 12

نمایش مرغ دریایی من 13

نمایش مرغ دریایی من 13

نمایش مرغ دریایی من 14

نمایش مرغ دریایی من 14

نمایش مرغ دریایی من 15

نمایش مرغ دریایی من 15

نمایش مرغ دریایی من 16

نمایش مرغ دریایی من 16

نمایش مرغ دریایی من 17

نمایش مرغ دریایی من 17

نمایش مرغ دریایی من 18

نمایش مرغ دریایی من 18

نمایش مرغ دریایی من 19

نمایش مرغ دریایی من 19

نمایش مرغ دریایی من 20

نمایش مرغ دریایی من 20

نمایش مرغ دریایی من 21

نمایش مرغ دریایی من 21

نمایش مرغ دریایی من 22

نمایش مرغ دریایی من 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید