۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
به مناسبت روز خبرنگار شهردار منطقه 22و مدیر روابط عمومی منطقه با جمعی از اصحاب رسانه ها دیدار و نشست صمیمانه ای را برگزار کردند.
عکاس: امیر گلی پور
نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 8

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمانه شهردار منطقه 22 با اصحاب رسانه 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید