۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع)

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
عزاداری ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) شامگاه شنبه در هیئت ریحانة الحسین (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 1

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 1

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 2

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 2

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 3

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 3

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 4

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 4

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 5

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 5

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 6

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 6

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 7

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 7

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 8

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 8

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 9

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 9

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 10

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 10

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 11

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 11

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 12

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 12

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 13

عزاداری شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 13

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید