۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه حوزه شهری پایتخت، شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، علی ربیعی سخنگوی دولت و سید عباس موسوی سخنگوی وزرات امور خارجه و حضور خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران حوزه شهری در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 1

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 1

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 2

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 2

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 3

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 3

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 4

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 4

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 5

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 5

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 6

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 6

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 7

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 7

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 8

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 8

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 9

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 9

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 10

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 10

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 11

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 11

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 12

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 12

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 13

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 13

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 14

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 14

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 15

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 15

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 16

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 16

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 17

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 17

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 18

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 18

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 19

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 19

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 20

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 20

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 21

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 21

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 22

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 22

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 23

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 23

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 24

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 24

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 25

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 25

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 26

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 26

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 27

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 27

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 28

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 28

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 29

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 29

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 30

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 30

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 31

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 31

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 32

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 32

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 33

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 33

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 34

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 34

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 35

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 35

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 36

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 36

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 37

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 37

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 38

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 38

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 39

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 39

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 40

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 40

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 41

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 41

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 42

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 42

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 43

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 43

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 44

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 44

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 45

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 45

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 46

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 46

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 47

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 47

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 48

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 48

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 49

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 49

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 50

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 50

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 51

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 51

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 52

مراسم روز خبرنگار با حضور شهردار تهران 52

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید