۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
مراسم تکریم جناب آقای مهندس کرداری و معارفه مهندس محمد زاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران صبح امروز با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 1

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 1

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 2

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 2

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 3

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 3

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 4

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 4

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 5

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 5

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 6

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 6

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 7

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 7

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 8

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 8

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 9

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 9

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 10

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 10

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 11

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 11

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 12

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 12

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 13

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 13

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 14

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 14

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 15

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 15

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 16

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 16

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 17

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 17

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 18

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 18

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 19

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 19

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 20

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 20

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 21

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 21

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 22

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 22

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 23

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 23

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 24

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 24

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید