۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
آئین تکریم روز خبرنگار به میزبانی شهرداری منطقه یازده صبح جمعه در موزه مقدم برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 1

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 1

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 2

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 2

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 3

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 3

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 4

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 4

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 5

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 5

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 6

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 6

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 7

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 7

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 8

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 8

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 9

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 9

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 10

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 10

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 11

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 11

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 12

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 12

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 13

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 13

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 14

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 14

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 15

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 15

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 16

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 16

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 17

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 17

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 18

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 18

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 19

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 19

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 20

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 20

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 21

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 21

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 22

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 22

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 23

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 23

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 24

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 24

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 25

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 25

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 26

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 26

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 27

آئین تکریم روز خبرنگار در موزه مقدم 27

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید