نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه صبح امروز چهار شنبه 16 مرداد ماه برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 1

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 1

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 2

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 2

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 3

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 3

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 4

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 4

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 5

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 5

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 6

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 6

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 7

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 7

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 8

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 8

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 9

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 9

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 10

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 10

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 11

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 11

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 12

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 12

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 13

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 13

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 14

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 14

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 15

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 15

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 16

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با خبرنگاران و اصحاب رسانه 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید