۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

با تاکسی های شهر

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
تاکسی های شهر جز اصلی ترین ناوگان حمل و نقل شهری محسوب می شود که روزانه شهروندان را در شهر جابه جا می کنند.
عکاس: امیر گلی پور
با تاکسی های شهر 1

با تاکسی های شهر 1

با تاکسی های شهر 2

با تاکسی های شهر 2

با تاکسی های شهر 3

با تاکسی های شهر 3

با تاکسی های شهر 4

با تاکسی های شهر 4

با تاکسی های شهر 5

با تاکسی های شهر 5

با تاکسی های شهر 6

با تاکسی های شهر 6

با تاکسی های شهر 7

با تاکسی های شهر 7

با تاکسی های شهر 8

با تاکسی های شهر 8

با تاکسی های شهر 9

با تاکسی های شهر 9

با تاکسی های شهر 10

با تاکسی های شهر 10

با تاکسی های شهر 11

با تاکسی های شهر 11

با تاکسی های شهر 12

با تاکسی های شهر 12

با تاکسی های شهر 13

با تاکسی های شهر 13

با تاکسی های شهر 14

با تاکسی های شهر 14

با تاکسی های شهر 15

با تاکسی های شهر 15

با تاکسی های شهر 16

با تاکسی های شهر 16

با تاکسی های شهر 17

با تاکسی های شهر 17

با تاکسی های شهر 18

با تاکسی های شهر 18

با تاکسی های شهر 19

با تاکسی های شهر 19

با تاکسی های شهر 20

با تاکسی های شهر 20

با تاکسی های شهر 21

با تاکسی های شهر 21

با تاکسی های شهر 22

با تاکسی های شهر 22

با تاکسی های شهر 23

با تاکسی های شهر 23

با تاکسی های شهر 24

با تاکسی های شهر 24

با تاکسی های شهر 25

با تاکسی های شهر 25

با تاکسی های شهر 26

با تاکسی های شهر 26

با تاکسی های شهر 27

با تاکسی های شهر 27

با تاکسی های شهر 28

با تاکسی های شهر 28

با تاکسی های شهر 29

با تاکسی های شهر 29

با تاکسی های شهر 30

با تاکسی های شهر 30

با تاکسی های شهر 31

با تاکسی های شهر 31

با تاکسی های شهر 32

با تاکسی های شهر 32

با تاکسی های شهر 33

با تاکسی های شهر 33

با تاکسی های شهر 34

با تاکسی های شهر 34

با تاکسی های شهر 35

با تاکسی های شهر 35

با تاکسی های شهر 36

با تاکسی های شهر 36

با تاکسی های شهر 37

با تاکسی های شهر 37

با تاکسی های شهر 38

با تاکسی های شهر 38

با تاکسی های شهر 39

با تاکسی های شهر 39

با تاکسی های شهر 40

با تاکسی های شهر 40

با تاکسی های شهر 41

با تاکسی های شهر 41

با تاکسی های شهر 42

با تاکسی های شهر 42

با تاکسی های شهر 43

با تاکسی های شهر 43

با تاکسی های شهر 44

با تاکسی های شهر 44

با تاکسی های شهر 45

با تاکسی های شهر 45

با تاکسی های شهر 46

با تاکسی های شهر 46

با تاکسی های شهر 47

با تاکسی های شهر 47

با تاکسی های شهر 48

با تاکسی های شهر 48

با تاکسی های شهر 49

با تاکسی های شهر 49

با تاکسی های شهر 50

با تاکسی های شهر 50

با تاکسی های شهر 51

با تاکسی های شهر 51

با تاکسی های شهر 52

با تاکسی های شهر 52

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید