۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران، شورای مدیران روابط عمومی روز چهارشنبه به میزبانی شهرداری منطقه یازده در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 1

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 1

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 2

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 2

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 3

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 3

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 4

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 4

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 5

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 5

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 6

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 6

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 7

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 7

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 8

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 8

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 9

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 9

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 10

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 10

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 11

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 11

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 12

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 12

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 13

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 13

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 14

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 14

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 15

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 15

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 16

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 16

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 17

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 17

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 18

نشست دورنگاه مدیران روابط عمومی 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید