۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه صبح امروز سه شنبه 15 مرداد ماه برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 1

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 1

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 2

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 2

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 3

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 3

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 4

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 4

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 5

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 5

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 6

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 6

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 7

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 7

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 8

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 8

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 9

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 9

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 10

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 10

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 11

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 11

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 12

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 12

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 13

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 13

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 14

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 14

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 15

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 15

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 16

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 16

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 17

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 17

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 18

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 18

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 19

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 19

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 20

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 20

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 21

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 21

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 22

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 22

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 23

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 23

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 24

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 24

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 25

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 25

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 26

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 26

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 27

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 27

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 28

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 28

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 29

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 29

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 30

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 30

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 31

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 31

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 32

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 32

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 33

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 33

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 34

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 34

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 35

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 35

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 36

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 36

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 37

نشست هم اندیشی شهردار تهران با مدیران رسانه 37

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید