نشست معاونین خدمات شهری کلانشهرها

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
نشست معاونین خدمات شهری کلانشرهای ایران ظهر دوشنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 1

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 1

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 2

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 2

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 3

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 3

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 4

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 4

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 5

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 5

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 6

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 6

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 7

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 7

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 8

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 8

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 9

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 9

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 10

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 10

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 11

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 11

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 12

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 12

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 13

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 13

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 14

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 14

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 15

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 15

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 16

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 16

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 17

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 17

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 18

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 18

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 19

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 19

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 20

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 20

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 21

نشست معاونین خدمات شهری کلانشرها 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید