۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران صبح یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران حضور پیدا کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 1

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 1

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 2

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 2

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 3

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 3

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 4

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 4

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 5

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 5

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 6

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 6

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 7

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 7

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 8

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 8

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 9

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 9

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 10

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 10

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 11

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 11

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 12

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 12

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 13

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 13

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 14

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 14

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 15

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 15

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 16

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 16

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 17

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 17

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 18

حضور شهردار تهران در صحن علنی شورا شهر 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید