۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران شامگاه جمعه در حاشیه کنسرت موسیقی سنتی به نفع سیل زدگان لرستان، از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تجلیل کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 1

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 1

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 2

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 2

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 3

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 3

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 4

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 4

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 5

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 5

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 6

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 6

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 7

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 7

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 8

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 8

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 9

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 9

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 10

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 10

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 11

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 11

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 12

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 12

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 13

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 13

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 14

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 14

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 15

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 15

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 16

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 16

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 17

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 17

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 18

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 18

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 19

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 19

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 20

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 20

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 21

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 21

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 22

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 22

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 23

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 23

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 24

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 24

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 25

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 25

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 26

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 26

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 27

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 27

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 28

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 28

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 29

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 29

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 30

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 30

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 31

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 31

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 32

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 32

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 33

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 33

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 34

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 34

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 35

تجلیل شهردار تهران از محمدجواد ظریف 35

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید