عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
آیین عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) شامگاه پنجشنبه در هیئت ریحانة الحسین (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 1

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 1

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 2

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 2

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 3

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 3

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 4

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 4

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 5

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 5

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 6

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 6

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 7

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 7

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 8

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 8

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 9

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 9

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 10

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 10

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 11

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 11

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 12

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 12

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 13

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 13

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 14

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 14

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 15

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 15

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 16

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 16

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 17

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 17

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 18

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 18

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 19

عزاداری شب شهادت امام جواد (ع) در هیئت ریحانة الحسین 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید