۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
آیین بزرگداشت سومین سال درگذشت زنده یاد عباس کیارستمی عصر پنجشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 1

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 1

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 2

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 2

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 3

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 3

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 4

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 4

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 5

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 5

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 6

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 6

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 7

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 7

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 8

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 8

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 9

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 9

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 10

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 10

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 11

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 11

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 12

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 12

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 13

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 13

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 14

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 14

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 15

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 15

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 16

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 16

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 17

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 17

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 18

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید