مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین

تاریخ: ۹ اَمرداد ۱۳۹۸
مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین عصر امروز چهارشنبه 9 مرداد ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 26

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 25

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 24

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 23

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 22

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 21

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 20

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 19

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 18

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 17

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 16

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 15

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 14

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 13

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 12

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 11

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 10

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 9

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 8

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 7

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 6

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 5

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 4

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 3

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 2

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 1

مراسم اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استادمعین 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید