۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری سخنگوی شورا شهر

تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۸
نشست خبری علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز سه شنبه در محل رصدخانه شهری تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری سخنگوی شورا شهر 1

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 1

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 19

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 19

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 20

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 20

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 21

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 21

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 22

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید