۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران

تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۸
صبح امروز سه شنبه 8 مرداد ماه دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران بازدید کردند .
عکاس: وحید شیخی
بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 1

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 1

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 2

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 2

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 3

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 3

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 4

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 4

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 5

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 5

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 6

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 6

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 7

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 7

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 8

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 8

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 9

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 9

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 10

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 10

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 11

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 11

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 12

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 12

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 13

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 13

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 14

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 14

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 15

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 15

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 16

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 16

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 17

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 17

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 18

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 18

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 19

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 19

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 20

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 20

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 21

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 21

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 22

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 22

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 23

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 23

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 24

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 24

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 25

بازدید شهردار تهران از اداره کل انتقال خون استان تهران 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید