نشست خبری فیلم فروشنده‎

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
نشست خبری فیلم فروشنده با حضور اصغر فرهادی (کارگردان)، شهاب حسینی و ترانه علیدوستی (بازیگران) در خانه همایش برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 1

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 2

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 3

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 4

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 5

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 6

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 7

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 8

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 9

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 10

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 11

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 12

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 13

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 14

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 15

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 16

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 17

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 18

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 19

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 20

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 21

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 22

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 23

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 24

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 25

نشست خبری فیلم فروشنده‎ 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید